Metody

 Vyšetření kapičky krve (MUDr. Nyčová)

         Pozorování živé kapky krve je účinná preventivní metoda. Přímo ukazuje, v jakém aktuálním zdravotním a psychickém stavu se nacházíme. Vyšetření vás upozorní na raná stádia onemocnění, akutní infekce, alergie, nedostatečné trávení nebo záněty. Tuto metodu před 60 lety vypracoval a do praxe uvedl německý mikrobiolog Dr. Günther Enderlein. Lze posoudit aktivitu imunitního systému, zatížení organismu těžkými kovy, nevhodným typem stravy, detoxikační kapacitu střev a jater, poruchy prokrvení a nedostatečné okysličení organismu, vznik a rozvoj aterosklerozy, acidobazickou rovnováhu krve.
          Vyšetření se provádí z kapilární krve (z prstu) a kapka krve rozetřená na podložním sklíčku se zkoumá pod mikroskopem v temném poli. Vše se přenáší na monitor, kde lze jednotlivé změny přímo pozorovat.

 

Kraniosakrální osteopatie (MUDr. Nyčová)

         Kraniosakrální osteopatie je jemná nebolestivá dotyková metoda, která pracuje s rytmickým pohybem v tkáních jako projevem naší vitality.  Má kořeny v práci legendárních amerických osteopatů a spoléhá se na vnitřní životní síly organismu a vrozené schopnosti těla „pamatovat si„ zdraví jako trvalý stav. Osteopat pomáhá uvolnit  zadržované síly a nahromaděný stres, které tvoří základní schéma většiny dnešních našich chorob, tím že pomáhá tělu, aby si pomohlo samo. Hlavní principy osteopatie jsou: život je pohyb, struktura vládne funkci a moc samoléčitelství organismu. Její pozitivní použití vidíme při bolestech hlavy a kloubů, bolesti zad, závratě,  únavový syndrom, psychosomatické obtíže, stres a regenerace po úrazu.

 

Řízená a kontrolovaná detoxikace (MUDr. Lukášová)

        Podstatou detoxikační metody  je vyhledávání zátěží (mikrobiální, anorganické, organické, emocionální aj.) a dodání informace organismu, jak toxiny vyloučit a jak obnovit samoočišťování a samouzdravování.  Zátěže (toxiny), které  si během života nashromáždíme v našem organismu, mohou být příčinou řady zdravotních obtíží.  Zjišťují se pomocí indikačního přístroje Salvia z bodu na dlani (neinvazivní a nebolestivé).  Preparáty Joalis (doplňky stravy) nedodávají do organismu žádnou umělou látku, jen informace, které opravují chybné procesy v organismu a přispívají k jeho regeneraci a optimálnímu zdraví.

       Metoda je vhodná pro dospělé a starší děti (malé děti po domluvě) 

 

Celotělová počítačová diagnostika (MUDr. Lukášová)

      Magnetický rezonanční analyzátor skenuje po dobu 1 minuty frekvence různých tkání našeho organismu (klient drží elektrodu v ruce), poté jej zpracuje oproti vložené databázi a vyhodnotí ve formě cca 270 hodnot z různých oblastí  (orgány - např. srdce a cévy, mozek, trávicí trakt, kosti aj., obsah vitamínů, minerálů, obsah škodlivin aj.) včetně složení organismu (svaly, voda, tuk a celková zdatnost). Získané hodnoty jsou indexy, nikoli absolutní hodnoty, a slouží pouze k posouzení trendu při doporučených postupech.

      Metoda je vhodná jako informace o zdravotním stavu, při hubnutí, sportování nebo dalších změnách v životním stylu, kde lze zjistit efektivitu doporučených postupů. U dětí do 18 let neposkytuje všechny informace. 

 

Cvičení při bolestech zad - Praha 3 (MUDr. Lukášová)

           Cvičení je rehabilitačního charakteru, protahovací a mírně posilovací, které zvládnou ženy všech věkových kategorií. Cvičíme v malé skupince, kde je možný i individuální přístup ke každé klientce. U nás najdete přátelské a vstřícné prostředí, kamarádské vztahy stvrzujeme několikrát za sezónu  i mimo tělocvičnu u kafíčka :-).
Cvičíme každé pondělí v ZŠ Perunova, Praha 3 od 17 hodin (kromě svátků a školních prázdnin).